Vietjet Hành lý

Vietjet miễn phí 15kg hành lý ký gửi

Vietjet_Air MIỄN PHÍ 15KG HÀNH LÝ KÝ GỬI TOÀN MẠNG BAY NỘI ĐỊA. Chương trình ưu đãi đặc biệt nhất trong lịch sử: miễn phí 15kg hành lý ký gửi cho tất cả khách hàng của Vietjet trên toàn