mở đường bay thường lệ Việt Nam - Trung Quốc

Mở lại đường bay Việt Nam tới Trung Quốc

Mở lại đường bay thường lệ tới Trung Quốc Ngày 30/12/2022, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) thông báo Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế đối với chuyến bay quốc tế thường lệ đến nước này.