Cách mua vé tàu tết 2020

Cách mua vé tàu hỏa Tết 2020 năm Canh Tý

Từ 8:00 ngày 20/10/2019 Tổng công ty đường sất Việt Nam mở bán 300,000 vé tàu phục vụ Tết Nguyên Đán 2020 năm Canh Tý, để giảm thiểu thời gian mua vé cũng như tránh hiện tượng phe vé