Quy định mức ngoại tệ mang theo nhập cảnh Indonesia

Căn cứ công văn số 1521/TCTHK-TTBSP ngày 17/09/2016 v/v quy định mới của nhà chức trách Indonesia về giới hạn lượng ngoại tệ hành khách được phép mang theo khi xuất cảnhnhập cảnh tại Indonesia.

Quy định mạng ngoại tệ vào INdonesia

Từ ngày 03/09/2018, theo quy định của nhà chức trách Indonesia, hành khách khi làm thủ tục xuất cảnh- nhập cảnh tại Indonesia không được mang theo lượng ngoại tệ có giá trị bằng hoặc vượt quá 1 tỷ IDR.

Hải quan Indonesia sẽ áp dụng mức phạt 10% tổng số tiền hành khách mang theo ( không vượt quá 300 triệu IDR ) với môi trường hợp vi phạm. – Quy định này áp dụng cho tất cả các hành khách ( người nước ngoài và cư dân Indonesia ).

Chia sẻ bạn bè