Quy định của JETSTAR trong việc nhập tên hành khách khi đặt vé

Quy định của JETSTAR trong việc nhập tên hành khách khi đặt vé
Quy định của JETSTAR trong việc nhập tên hành khách khi đặt vé
Kính gửi quý đại lý
Việt Mỹ xin thông báo về quy định mới của hãng Jetstar trong việc nhập tên khách hàng trong quá trình đặt vé máy bay hãng Jetstar. Khách có thể bị từ chối qua cửa an ninh nếu trong quá trình đặt vé quý đại lý nhập sai tên theo quy định của hãng Jetstar.
Để tránh trường hợp đáng tiếc khách bị từ chối qua cửa an ninh vì sai tên quý đại lý vui lòng xem hướng dẫn dưới đây và thực hiện theo cho đúng.
Tại khu vực nhập họ và tên:
– Khung 1: nhập Tên Khách
– Khung 2: nhập Họ và tên lót
VD: Khách hàng: TRAN VAN AN
* Khung 1: nhập AN
* Khung 2: nhập TRAN VAN
Đại lý vé máy bay Việt Mỹ !
Chia sẻ bạn bè