Quy định mạng ngoại tệ vào INdonesia

Quy định mức ngoại tệ mang theo nhập cảnh Indonesia

Căn cứ công văn số 1521/TCTHK-TTBSP ngày 17/09/2016 v/v quy định mới của nhà chức trách Indonesia về giới hạn lượng ngoại tệ hành khách được phép mang theo khi xuất cảnhnhập cảnh tại Indonesia. Từ ngày 03/09/2018, theo